Split a Multisplit

Dělená klimatizace - Split Systém a MultiSplit systém

Dělená klimatizace proto, že jednotka má venkovní a vnitřní část spojenou rozvodem chladiva. To umožňuje umístit venkovní jednotku daleko od klimatizované místnosti, tj. na balkoně, na střeše budovy, u paty budovy, v provětrané půdě a podobně.

Části splitsystému

  • vnitřní jednotka (obsahuje výparník, kterým odebírá teplo z místnosti) 
  • venkovní jednotka (obsahuje kompresor a tepelný výměník, kterým odevzdává teplo do venkovního prostoru)
  • rozvod chladiva (měděné potrubí o průměru 6 +10 mm, 6+12mm, ... a větší podle výkonu opatřené izolací)
  • regulace (řídí provoz celého zařízení)

Split = dělená klimatizace 1:1

Dělená klimatizace se skládá z jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky, propojené mezi sebou rozvodem chladiva. Jak jsme již předeslali, jedná se dnes o nejčastěji používaný typ klimatizace.

Multisplit = dělená klimatizace 2:1, 3:1, 4:1,...

Obdoba split systému, jen s tím rozdílem, že na jednu společnou venkovní jednotku je připojeno více vnitřních jednotek. Výhodou je menší "ozdoba" na fasádě nebo balkoně objektu a možnost navíc menších rozměrů venkovní jednotky oproti použití standardní jednotky 1:1.