Standardní montáž / instalace klimatizací

Co obsahuje standardní montáž klimatizace
 • Rozvody chladícího potrubí spojujícího vnitřní a venkovní jednotku. 
 • Instalace komunikačního kabelu. 
 • Instalace potrubí pro kondenzát. 
 • Nestandardní úkony jako stavební přípravy (zasekání potrubí do zdi, pod-omítkové boxy, použití vysokozdvižné plošiny, odvod kondenzátu čerpadlem…) atd. budou naceněny zvlášť.

Postup standardní montáže klimatizace

 • Označení místa na zdi, kam bude umístěna vnitřní jednotka - vše po konzultaci se zákazníkem.
 • Odmontování závěsné konzoly z vnitřní jednotky (součást balení) a uchycení konzoly na stěnu.
 • Průraz přes zeď pro propojovací (měděné) potrubí, kondenzační hadici, elektrický a komunikační kabel.
 • Natažení trasy (pokud nejde o montáž jen přes stěnu) - nejběžnější je vedení rozvodů v estetických lištách. Druhou možností vedení trasy je zasekání rozvodů do zdi. Tento úkon je složitější a vyžaduje menší stavební úpravy, např. opětovné sádrování místa, kde se zasekávaly. Zasekávání do trasy se vyfakturuje jako práce navíc dle platného ceníku.
 • Zavěšení vnitřní jednotky na připravenou závěsnou konzolu a připojení vnitřní jednotky k nataženým rozvodům.
 • Umístění venkovní jednotky může mít několik alternativ: na fasádu (běžná konzola), na balkon z vnější strany (běžná konzola), na podlahu (podlahové plastové podstavce), na rovnou střechu (betonové kostky), na šikmou střechu (střešní konzola - vyfakturuje se jako materiál navíc dle platného ceníku).
 • Spojení venkovní jednotky s vnitřní - napojení venkovní jednotky na propojovací (měděné) potrubí, kabely a popřípadě kondenzační hadici. Když je klimatizace nastavena na režim chlazení, vzniklý kondenz produkuje vnitřní jednotka. Naopak, když je nastavena na režim topení, kondenz produkuje venkovní jednotka (proto v zimě bývá někdy na vnějších jednotkách led - lidé mají nastavený režim topení a kondenz při nízkých teplotách zamrzá).
 • Vakuování - zbavení uzavřeného systému vzduchu a vlhkosti pomocí manometru a vakuové pumpy. Vakuová pumpa se nasadí na měděné potrubí z vnější strany a postupně se z něj odsává vzduch, trvá to cca 10 minut, ale závisí to na délce trasy. Manometr při tom ukazuje, kolik vzduchu je v potrubí.
 • Zkouška těsnosti - když je vakuování ukončeno, je nutná kontrola potrubní trasy z hlediska možných netěsností, které mají za důsledek únik chladiva. Pokud je vše v pořádku, odpojí se vakuová pumpa a otevřou se ventily na vpuštění chladiva. V každé klimatizaci je většinou předplněné chladivo na 5metrovou trasu.
 • Zapojení do elektrické sítě a spuštění do provozu.
 • Zprovoznění klimatizace a zkouška funkčnosti.
 • Zaškolení podle návodu k obsluze.
 • Návrh na servisní plán/smlouvu.

Kde nás najdete ve Zlíně:

VPM tech s.r.o.
2.května 4100
760 01 Zlín

INSTALACE PROVÁDÍME PO CELÉ ČESKÉ REPUBLICE

Případně nás můžete kontaktovat na:

Vítězslav Kytner, administrace, fakuturace
Email: kytner@vpmtech.cz
tel: +420 776 737 915

Pavel Kyjovský, technické dotazy
Email: kyjovsky@vpmtech.cz
tel: +420 737 384 876