Popis montáže klimatizace

 
Kontakt se zákazníkem
 

Každé montáži předchází setkání se zákazníkem nebo alespoň telefonický, resp. e-mailový kontakt. Kontaktovat nás můžete několika způsoby:

Telefonicky na čísle +420 737 384 876,

e-mailem na adrese: kyjovsky@vpmtech.cz

 

Obhlídka

Obhlídka místa montáže je po montáži druhý nejdůležitější úkon a nelze jej podceňovat. Se zákazníkem se na obhlídce určí kromě výkonu a typu klimatizace i místo umístění vnitřní a venkovní jednotky (Lidé často určí sami, kam chtějí vnitřní jednotku nainstalovat, ale ne vždy zvolí správné místo. Je třeba umístit ji tak, aby vzduch v místnosti cirkuloval.) Určí se, kudy povedou rozvody a jak budou dlouhé - od toho se odvíjí cena montáže a materiálu.

Na obhlídce se také zjistí, zda bude k instalaci potřebné lešení, plošina (vyfakturuje se jako materiál navíc dle platného ceníku), velký žebřík nebo je možné montáž provést bez nich.

Následně Vám na základě informací získaných obhlídkovým technikem zašleme na míru vypracovanou cenovou nabídku. Ta zahrnuje konkrétní typy vnitřních a venkovních jednotek, standardní montáž klimatizace, montáž rozvodů chladu podle délky trasy a jiné. Můžete si vybrat preferovanou značku klimatizace, nechat to na nás nebo požádat o více variant nabídek. Po potvrzení nabídky si už jen dohodnete vyhovující termín montáže.

 

Předpříprava na klimatizaci

Pokud stavíte rodinný dům nebo předěláváte byt a v budoucnu budete zvažovat koupi nástěnné klimatizace doporučujeme provést předpřípravu. Má výhodu, že umožňuje použít vnitřní jednotky jakéhokoli výrobce. Klimatizaci je možné dořešit dodatečně bez stavebních úprav a potřebné instalace jsou ukryty v podomítkových krabicích, takže nekazí vzhled interiéru.

 

Postup standardní montáže klimatizace

 • Označení místa na zdi, kam bude umístěna vnitřní jednotka - vše po konzultaci se zákazníkem.
 • Odmontování závěsné konzoly z vnitřní jednotky (součást balení) a uchycení konzoly na stěnu.
 • Průraz přes zeď pro propojovací (měděné) potrubí, kondenzační hadici, elektrický a komunikační kabel.
 • Natažení trasy (pokud nejde o montáž jen přes stěnu) - nejběžnější je vedení rozvodů v estetických lištách. Druhou možností vedení trasy je zasekání rozvodů do zdi. Tento úkon je složitější a vyžaduje menší stavební úpravy, např. opětovné sádrování místa, kde se zasekávaly. Zasekávání do trasy se vyfakturuje jako práce navíc dle platného ceníku.
 • Zavěšení vnitřní jednotky na připravenou závěsnou konzolu a připojení vnitřní jednotky k nataženým rozvodům.
 • Umístění venkovní jednotky může mít několik alternativ: na fasádu (běžná konzola), na balkon z vnější strany (běžná konzola), na podlahu (podlahové plastové podstavce), na rovnou střechu (betonové kostky), na šikmou střechu (střešní konzola - vyfakturuje se jako materiál navíc dle platného ceníku).
 • Spojení venkovní jednotky s vnitřní - napojení venkovní jednotky na propojovací (měděné) potrubí, kabely a popřípadě kondenzační hadici. Když je klimatizace nastavena na režim chlazení, vzniklý kondenz produkuje vnitřní jednotka. Naopak, když je nastavena na režim topení, kondenz produkuje venkovní jednotka (proto v zimě bývá někdy na vnějších jednotkách led - lidé mají nastavený režim topení a kondenz při nízkých teplotách zamrzá).
 • Vakuování - zbavení uzavřeného systému vzduchu a vlhkosti pomocí manometru a vakuové pumpy. Vakuová pumpa se nasadí na měděné potrubí z vnější strany a postupně se z něj odsává vzduch, trvá to cca 10 minut, ale závisí to na délce trasy. Manometr při tom ukazuje, kolik vzduchu je v potrubí.
 • Zkouška těsnosti - když je vakuování ukončeno, je nutná kontrola potrubní trasy z hlediska možných netěsností, které mají za důsledek únik chladiva. Pokud je vše v pořádku, odpojí se vakuová pumpa a otevřou se ventily na vpuštění chladiva. V každé klimatizaci je většinou předplněné chladivo na 5metrovou trasu.
 • Zapojení do elektrické sítě a spuštění do provozu.
 • Zprovoznění klimatizace a zkouška funkčnosti.
 • Zaškolení podle návodu k obsluze.